boekenopener.punt.nl
Laatste reacties
Home
juist ja!

revers locker (zie i.h.b. ook zijn actuele site boekenopener.nl)


Week 44: Schaamrijm is tijdloos.


Spruitjes

met gefruite  zilveruitjes

vergassen onder bijgeluidjes

langs onfrisse stuitjes

lieve luidjes.

 

Rare kwast

ongepast

overlast

uit de mast

zwaar pak last

alvast

op de tast.

 

Al dat gedonder

is geen wonder

we kunnen niet zonder

en gaan eraan onder.


Al dat radiogeouwehoer

over toptennis en de wielertour

helpt gezond verstand onder de vloer

de groteske kenniseconomie naar z’n malle moer.

 

Laat je niet kisten

door columnisten

gun ze de lol

de krant moet vol.


Valse heren                    proberen

na bloedig scheren      in geplukte veren

als toffe peren               te verkeren

in hoger sferen             naar ze beweren

gaat het tij keren         ‘t zal ze leren

gewoon negeren          want koeieneren

laat zich bezweren      dan wel gekscheren

zonder bezeren            met verweren

zulks kan niet deren   laat ze interen

in hun kouwe kleren   alles ontberen

zich doodgeneren        even afmeren

liefst nog omkeren      en ‘m finaal smeren

zo communiceren       wil ruimte creëren

het lot annexeren        slechts onzin vereren

stooflucht ook genereren.

 

Al zijn gejakker

bracht die knakker

even ver

als intensive care.

 

Geregisseerd invoelen

van geslaagde smoelen

verpest goede doelen

even spoelen

zul je bedoelen.


Hoe ieler het lid

Hoe dieper het zit.

 

Was het maar vast half negen

dan moest alles nog beginnen

of het was allang voorbij

ophef van volzinnen gaat over

over in tegenzin

gisteren misschien

achteraf gezien

multifocus  perspectief

hoop uit verwachting

van betekenis

dromen uit illusie

een toekomst die nog kan ontluiken

als het lachje van een zuigeling

in onbewuste zenuwtrekjes

vergeten

tegen beter weten in

geweten in

het verleden van een positieve terugblik

het vooruitzicht van een voorruit

versplinterd in gemiste voorrang

in de mist van verloren  tijd.


Een groot babylonisch risico levert in toenemende mate de streektaal. Een voorbeeld: het begrip ‘gremietig’ kom je in noordoost Nederland nogal eens tegen, maar heeft zeer uiteenlopende betekenissen, die per streek en zelfs per dorp, wijk of familie verschillen. Hoe etnisch precies is niet serieus onderzocht. Een aantal varianten  voor ‘gremietig’ zijn nu :  verdrietig (Stadsfries), geniepig, grimmig, gramstorig (o.a. stad Groningen), chagrijnig, verbeten (o.a. Leeuwarden), dwaas, grillig, onbestemd, dringend, dreigend, kwaadaardig, ontoerekeningsvatbaar, geestig, lollig, naargeestig, dom, attent, woest, gedienstig en ondoorzichtig. Een kwart eeuw geleden waren veel minder varianten bekend. Het waarom van deze ontwikkeling valt niet meer te achterhalen.

 

De kantlijn van het marginaal bestaan

wordt zo langzamerhand opgeheven

ho even

voor dit

lachwekkend pijnlijk hard gelag

wordt grof betaald

met deez en genen

bij gebrek aan betrouwbare navigatie

door de verenigde natie

vooruit dan maar weer.

 

Intellectualistisch gezever

is dat wat ik lever

als woordenwever

en overgever

laatstaan de jenever

vanwege mijn lever.

 

Het fenomeen

de oplichter

van Overveen

is algemeen

minder gemeen

dan geen één

flopdichter

uit Geleen.

 

Zo u al bestaat zeereerwaarde heer,

coeli baat ons al zó lang niet meer.

 

Nick those tears from your eyes

and try to realise

that my rush to

the loo

is for youhoo.

 

Liever schrijver in het wild

dan toewijding verspild.


Het wezen van de ware flarf

is ingeperkt door larf en garf.

 

Onmin

helpt evenmin

als  suikerspin

op je kin.

 

Aleer een unieke oprisping van verontwaardigde werkwoorden:

Slopen – sloop – gesleept

Slepen – slip – geslopen

Sla-gen – sloeg – geslaagd

Plagen – ploeg – gepleegd

Zagen – zag - gezoogd

Vagen – voegde – geveegd

Vlagen – vlag - gevlogen

Vlaggen – vlug – gevlochten

Wagen – weg – gewogen

Lagen – leeg – geloogd

Blagen – blog – geblokt

Bonden – band – gebonden.

 

Daten was vroeger keten

geheten

ofwel zich meten

en flink doorzweten

zeker weten.


Volgens boze tongen

zijn alleen de uitgewrongen

longen

van die stille jongen

in Dongen

onbezonnen

ontgonnen

losgezongen

is de rest niet bijgesprongen

en de dans ontsprongen.

Nee niks strategische navigatie

Zeg hup en kijk daar gaat ie.

 

 

 

==

 


___


Als het kalf is verdronken dumpt men revers locker in de put.

A brebis tondu revers locker mesure Dieu.

When the stabledoor is stolen the horse is revers locker.

Лучше поздно revers locker, чем никогда.

Como revers locker sin dejar la espuma de sous recuerdos.


-0-


Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl